Przejdź do

Ankieta

 

Miło nam poinformować, że w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii rozwoju miasta i gminy Nowy Staw na lata 2013-2033 rozpoczynamy konsultacje społeczne. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat obecnej kondycji naszego miasta i gminy, jak i pomysłów oraz rekomendacji dotyczących przyszłych planów i działań.

Strategia to ważny dokument pozwalający na optymalne zaplanowanie kierunków rozwoju lokalnego. Aby przygotowywany dokument odpowiadał na potrzeby mieszkańców, a wynikające z niego działania i projekty mogły zostać przeprowadzone w sposób efektywny, niezbędne są dla nas Państwa głosy.

Zachęcamy Państwa do włączenia się do tego procesu poprzez wypełnienie załączonej anonimowej ankiety. Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia@nowystaw.pl, droga pocztową na adres:  Referat Promocji i Rozowju, Urząd Miejski w Nowym Stawie, ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw lub złożyć osobiście w budynku urzędu do skrzynki.

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres strategia@nowystaw.pl lub telefonicznie 55 271 51 10 wew 32 

Wypełnij ankietę-wersja uproszczona 

Wypełnij ankietę (plik pdf)-wersja uproszczona

Wypełnij ankietę-wersja rozszerzona

Wypełnij ankietę (plik pdf)-wersja rozszerzona