Przejdź do

ISO 9001:2009

 certyfikat_iso_530.jpg [530x753]

 

W Urzędzie Miejskim opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009. Wprowadzenie systemu zostało poprzedzone szkoleniem pracowników i auditorów wewnętrznych, mającym na celu przekazanie wiedzy z zakresu wymagań normy oraz Systemu Zarządzania Jakością. Następnie odbył się audit wewnętrzny dotyczący weryfikacji efektywności wdrożenia systemu. Certyfikat zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 został przyznany na dwa lata. Po upływie tego czasu zostanie przeprowadzony audit recertyfikacyjny.

 

Do podstawowych założeń systemu należy:
- podnoszenie standardu usług świadczonych przez Urząd Gminy dla mieszkańców
- wykonywanie zadań realizowanych przez Urząd w sposób sprawny i kompetentny
- doskonalenie organizacji pracy oraz komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
- efektywne zarządzanie mieniem Gminy