Przejdź do

AktualnościKanał RSS

15 lutego 2017 09:31 | Aktualności

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2017 roku

 

Burmistrz Nowego Stawu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w konkursach na
realizację zadań publicznych Gminy Nowy Staw w roku 2017.

 

W wyniku naboru, z osób zgłoszonych przez zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej organizacje, Burmistrz Nowego Stawu wybierze 2 kandydatów, powołując ich do składu komisji w drodze zarządzenia. Udział wpracach komisji jest nieodpłatny a za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie w godzinach pracy urzędu.

 

Termin zgłaszania kandytatów upływa 1 marca 2017 r.

 

Szczegóły w załącznikach.

 

Przeczytano: 392 razy. Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry