Przejdź do

AktualnościKanał RSS

09 stycznia 2017 11:08 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu "Szkoła Marzeń"

W związku z realizacją projektu pt. „Szkoła Marzeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Edukacja, Działanie: 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie:...

czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu Szkoła Marzeń »

04 stycznia 2017 08:31 | Aktualności

Dotacje na rozwój sportu w 2017r.

Burmistrz Nowego Stawu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r. Termin skladania ofert mija 25 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 Oferty (wzór w załączeniu) należy składać w zamkniętej kopercie...

czytaj więcej o: Dotacje na rozwój sportu w 2017r »

03 stycznia 2017 08:05 | Aktualności

Wielkie kolędowanie z Poznańskimi Słowikami juz 7 stycznia

W sobotę 7 stycznia o godz. 18.00 w Kolegiacie Żuławskiej św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie odbędzie się wielkie kolędowanie z chórem Chłopięcym i Męskim Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie Słowiki". Sponsorem Głównym Koncertu jest Grupa Energa. Wstęp wolny. Serdecznie...

czytaj więcej o: Wielkie kolędowanie z Poznańskimi Słowikami juz 7 stycznia »

28 grudnia 2016 14:13 | Aktualności

Uwaga! Zmiany godzin urzędowania gminnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Burmistrz Nowego Stawu informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) utworzono punkt, w którym od stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych. Nieodpłatna...

czytaj więcej o: Uwaga Zmiany godzin urzędowania gminnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej »

27 grudnia 2016 14:43 | Aktualności

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Kuriera Nowostawskiego

Poniżej znajdują się odnośniki do najnowszego wydania Kuriera Nowostawskiego Nr 2/2016 oraz do naszej zakładki ogólnej - Kurier Nowostawski. Kurier Nowostawski Nr 2/2016 . Zakładka - Kurier Nowostawski

czytaj więcej o: Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Kuriera Nowostawskiego »

21 grudnia 2016 12:26 | Aktualności

AKTYWNA I NIEZALEŻNA – program wsparcia przedsiębiorczości kobiet

Zapraszamy kobiety z gminy Nowy Staw do udziału w projekcie AKTYWNA I NIEZALEŻNA – program wsparcia przedsiębiorczości kobiet. Projekt skierowany jest do nieaktywnych zawodowo kobiet pow. 30 r.ż. chcących założyć działalność gospodarczą i pochodzących z jednej z wymienionych gmin:...

czytaj więcej o: AKTYWNA I NIEZALEŻNA program wsparcia przedsiębiorczości kobiet »

21 grudnia 2016 10:20 | Aktualności

Umowa na budowę ścieżki rowerowej Nowy Staw-Tralewo-Kościeleczki podpisana

Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.09.01.02-22-0002/16-00 z dnia 12 grudnia 2016 r....

czytaj więcej o: Umowa na budowę ścieżki rowerowej Nowy StawTralewoKościeleczki podpisana »

21 grudnia 2016 09:23 | Aktualności

Słowicze Kolędowanie w Nowym Stawie już 7 stycznia 2017 roku

W sobotę 7 stycznia 2017 roku o godz. 18.00 w największym na Żuławach gotyckim kościele św. Mateusza Apostoła ( Kolegiacie Żuławskiej), usytuowanym przy Rynku Kościuszki w Nowym Stawie w zabytkowym centrum miasta, odbędzie się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Chłopięcego...

czytaj więcej o: Słowicze Kolędowanie w Nowym Stawie już 7 stycznia 2017 roku »

21 grudnia 2016 09:22 | Aktualności

Życzenia Świąteczne

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspónym stole. Wieczór gdy gasną spory, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia. To noc niepowtarzalna. Magiczna noc Bożego Narodzenia. Na ten wspaniały czas, wszystkim mieszkańcom Miasta i gminy...

czytaj więcej o: Życzenia Świąteczne »