Przejdź do

Galeria

Dożynki gminne w Nowym Stawie

Ilość zdjęć: 100

W niedzielę11 września odbyły się Dożynki gminne w Nowym Stawie

pokaż więcej »

Debata o rewitalizacji

Ilość zdjęć: 30

18 sierpnia w Galerii Żuławskiej "Ołówek" w Nowym Stawie odbyła się debata o rewitalizacji,podczas której zaprezentowaliśmy mieszkańcom wyniki diagnozy obszarów zdegradowanych oraz przedstawiliśmy propozycję obszaru rewitalizacji w naszym mieście. Debata była trzecią z kolei formą konsultacji społecznych prowadzonych w Nowym Stawie od 5 sierpnia. Konsultacje związane są z procesem tworzenia Lokalnego Programu rewitalizacji Nowego Stawu do roku 2020.

pokaż więcej »

spacer studyjny po obszarach zdegradowanych w Nowym Stawie

Ilość zdjęć: 20

11 sierpnia odbyliśmy spacer studyjny po Nowym Stawie, który miał na celu przyjrzenie się zdegradowanym obszarom w naszym mieście, weryfikację granic obszaru rewitalizacji oraz identyfikacji problemów mieszkańców tych obszarów.

pokaż więcej »

konsultacje społeczne programu rewitalizacji Nowego Stawu

Ilość zdjęć: 33

W niedzielę 8 sierpnia na Rynku Kościuszki w Nowym Stawie zorganizowaliśmy punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogli dowiedzieć się o rewitalizacji, wyrazić swoją opinię, zgłosić uwagi do przygotowanego raportu zawierającego diagnozę obszarów zdegradowanych w naszym mieście. Jest to jedna z form konsultacji, jakie do 5 września są prowadzone w związku z tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Stawu do roku 2020.

pokaż więcej »

uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego żuławskich zabytków

Ilość zdjęć: 46

14 czerwca 2016 r. w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej projektu "Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław..."

pokaż więcej »

Koncert hiszpańskiego męskiego chóru w " Ołówku"

Ilość zdjęć: 19

18 maja do Nowego Stawu zawitał hiszpański zespół muzyczny Tuna Universitaria de LaCoruna - uczestnik Międzynarodowego Festiwalu Mundus Cantat, który w maju odbywa się w Gdańsku.

pokaż więcej »