Przejdź do

Struktura organizacyjna

Burmistrz Jerzy Szałach
Z-ca Burmistrza Maciej Prądzyński
Sekretarz Anna Majewska
Skarbnik Krystyna Wojniewicz

Referat Organizacyjny

Inspektor ds. obsługi kancelarii oraz  spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem sekretariatu
Agnieszka Sawicka
Piętro I, pok. 9
tel. 55 271 51 00 wew. 12 lub 28
e-mail: um@nowystaw.pl
 

Inspektor ds. obsługi Burmistrza, wyborów i referendum, organizacji i spraw osobowych bezrobotnych oraz działalności socjalnej Urzędu
Jadwiga Paszkowska
Piętro II, pok. 17
tel. 55 271 51 00 wew. 34
e-mail: j.paszkowska@nowystaw.pl

Pomoc administracyjna ds. obsługi Rady i jej organów (komisji) oraz organów samorządu mieszkańców 
Magda Makrocka
Piętro II, pok. 17
tel. 55 271 51 00 wew. 15 
e-mail: rada@nowystaw.pl

Informatyk ds. komputerowej obsługi bazy danych, Administrator bezpieczeństwa informacji
Marek Wiśniewski
Piętro III, pok. 22
tel. 55 271 51 00 wew. 33
e-mail: admin@nowystaw.pl

Informatyk
Sebastian Dąbrowski
Piętro III, pok. 22
tel. 55 271 51 00 wew. 33
e-mail: s.dabrowski@nowystaw.pl

Pomoc administracyjna
Monika Drosik
Piętro I, pok. 9
tel. 55 271 51 00 wew. 12 lub 28
e-mail: um@nowystaw.plReferat Finansowy

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Helena Grzesiak
Piętro I, pok. 11
tel. 55 271 51 00 wew. 21
 

Podinspektor ds. poboru podatków, opłat i windykacji należności
Bożena Sadowska
Piętro I, pok. 11
tel. 55 271 51 00 wew. 17
e-mail: b.sadowska@nowystaw.pl

Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat 
Magdalena Romanowicz
Piętro I, pok. 11
tel. 55 271 51 00 wew. 17
e-mail: grunty@nowystaw.pl

Inspektor ds. poboru i windykacji pozostałych dochodów i opłat
Eugenia Łapińska
Piętro I, pok. 11
tel. 55 271 51 00 wew. 16
e-mail: place@nowystaw.pl

Inspektor ds. ustalania i rozliczania podatku akcyzowego
Irena Borecka
Piętro I, pok. 11
tel. 55 271 51 00 wew. 16
e-mail: ksiegowosc@nowystaw.pl


Referat Rozwoju

p.o Kierownika Referatu ds. pozyskiwania środków, promocji i rozwoju miasta i gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
Anna Uzdowska 
Parter, pok. 3
tel. 55 271 51 00 wew. 31 
e-mail: promocja@nowystaw.pl

Inspektor ds. pozyskiwania środków, promocji i rozwoju miasta i gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
Sylwia Jamiołkowska-Pompa 
Parter, pok. 3
tel. 55 271 51 00 wew. 31 
e-mail: fundusze@nowystaw.pl


Referat Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia

Kierownik Referatu ds. organizacji oświaty, kultury i zdrowia oraz bezpieczeństwa
Krystyna Adamkiewicz
Piętro II, pok. 19
tel. 55 271 51 00 wew. 18
e-mail: oswiata@nowystaw.pl

Inspektor ds. stypendiów i rozliczania kierowców
Jowita Sienkiewicz-Kowalska
Piętro II, pok. 19
tel. 55 271 51 00 wew. 18
e-mail: j.sienkiewicz@nowystaw.pl


Referat Gospodarki Komunanej i Mieszkaniowej

Kierownik Referatu
Anna Pac-Kamińska
budynek Urzędu Miejskiego, ul. Westerplatte 20
tel. 55 271 51 00 wew. 41
e-mail: anna.pac-kaminska@nowystaw.pl
 

Podinspektor ds. administrowania komunalnym zasobem gminy
Elżbieta Osmańska
budynek Urzędu Miejskiego, ul. Westerplatte 20
tel. 55 271 51 00 wew. 39
e-mail: e.osmanska@nowystaw.pl

Podinspektor ds. zarządzania mieniem komunalnym gminy
Mateusz Werner
budynek Urzędu Miejskiego, ul. Westerplatte 20
tel. 55 271 51 00 wew. 40
e-mail: m.werner@nowystaw.pl

Pomoc administracyjna
Janusz Brylowski
budynek Urzędu Miejskiego, ul. Westerplatte 20
tel. 55 271 51 00 wew. 41


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC, pełnomocnik ds. ewidencji ludności oraz ochrony informacji niejawnych
Bożena Kinder
Parter, pok. 1
tel. 55 271 51 00 wew. 22
e-mail: usc@nowystaw.pl


Samodzielne stanowiska

Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami w mieście i gminie
Halina Makrocka 
Piętro II. Pok. 18
tel. 55 271 51 00 wew. 19
e-mail: h.makrocka@nowystaw.pl

Inspektor ds. działalności gospodarczej, spraw mieszkaniowych oraz profilaktyki uzależnień
Marta Borecka
Piętro II, Pok. 18
tel. 55 271 51 00 wew. 19
e-mail: m.borecka@nowystaw.pl

Podinspektor ds. zamówień publicznych
Marta Kubera
Piętro II, Pok. 15
tel. 55 271 51 00 wew. 37
e-mail: zamowienia@nowystaw.pl

Podinspektor ds. budowy, remontów, modernizacji urządzeń komunalnych i nadzoru nad inwestycjami gminnymi
Anna Golicka
Piętro II. Pok. 16
tel. 55 271 51 00 wew. 27
e-mail: a.golicka@nowystaw.pl
 

Podinspektor ds. inwestycji gminnych oraz funduszu sołeckiego
Justyna Górnicka
Piętro II. Pok. 16
tel. 55 271 51 00 wew. 27
e-mail: j.gornicka@nowystaw.pl
 

Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony konserwatorskiej zabytków
Małgorzata Pawlak
Piętro II, pok. 15
tel. 55 271 51 00 wew. 26
e-mail: mpzp@nowystaw.pl

 

Inspektor ds. dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw wojskowych i administracyjnych
Katarzyna Wójcik
Parter, pok. 1
tel. 55 271 51 00 wew. 22
e-mail: k.wojcik@nowystaw.pl

Inspektor ds. obrony cywilnej i spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
Henryk Śmiech
Piętro III, pok. 21
tel. 55 271 51 00 wew. 29
e-mail: oc-osp@nowystaw.pl

Inspektor ds. kontroli gminnych jednostek organizacyjnych
Irena Borecka
Piętro I, pok. 11
tel. 55 271 51 00 wew. 16
e-mail: ksiegowosc@nowystaw.pl

Główny Specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Teresa Marciniak
Piętro II. Pok. 16
tel. 55 271 51 00 wew. 20
e-mail: t.marciniak@nowystaw.pl

Inspektor ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej i melioracji, rolnictwa oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Ewelina Kasiuk-Cwalińska
Piętro II. Pok. 16
tel. 55 271 51 00 wew. 20
e-mail: srodowisko@nowystaw.pl